Финансијски извештај о пословању Дома ученика за 2023. годину