Јавна набавка услуга – Поправка телефонске и интернет мреже