• Бранка Радичевића 1, 35000 Јагодина

  Телефон: + 381 35 221 323


  Дом ученика средњих школа
 • је увек за нас најважнија!  Одговорност

  Квалитет услуге, Традиција

  Безбедност деце

Вести

Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за шк. 2021/2022 годину

На основу члана 6. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/10, 55/13, 27/18- др. закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, број 36/19) и Решења број: 451-02-861/2021-05 од 25.0
Опширније

Обавештење за ученике и родитеље – почетак другог полугодишта

Драги ученици и родитељи, У складу са изменама календара образовно-васпитног рада за средње школе, друго полугодиште почиње          18. 01. 2021.године. Предвиђено је да се друго полугодиште настави по комбинованом моделу, тј. праћење наставе у школи и он-лајн. Ученици који од 18. 01
Опширније

Секције

Еко секција

Секцију води васпитач Предраг Туовић

Спортске секције

Кошарка – мушкарци Секцију води васпитач Влада Новаковић. Успеси су: друго место на Регионалној доми

Новинарска секција

Новинарску секцију води васпитачица Драгана Киклић.  Први број је штампан је 2005. а кум часописа је

Музичка секција

Сви они ученици који воле музику, било да певају, свирају или је само слушају, су јако креативни. БиTinejdzerski sajt