Јавна набавка услуга – Најам и месечно одржавање апликативног софтвера