Јавна набавка радова – Друга и трећа фаза израде темеља и парапета зидова око терена